please wait, site is loading

Are you sure… ?

Are you sure… ?

Posted on: April 15, 2023 by admin | No Comments
Are you sure… ?

Are you sure… ?

Zdjęcie to wyobraziłem sobie, robiąc inne zdjęcia w tym pomieszczeniu. Gdzieś jakieś impulsy spowodowały “wizję” kobiety i delikatnej, ale i pewnej siebie.

Szczypta erotyzmu w postaci odsłoniętej piersi kontrastuje z nogami niedbale rozłożonymi na stole. Jednak samo ich rozłożenie jest też już erotyczne.

Delikatna twarz, loczki a w kontraście pierś i rozłożone nogi zasłonięte blatem stołu. Taka zabawa elementami, które pierwotnie nie pasują do siebie, ale potrafią stworzyć spójną całość.

Uwielbiam czarno białe zdjęcia, których nie wyobrażam sobie bez ziarna. Ziarno w filmach HL było czasem nie do przewidzenia i potrafiło mieć różną wielkość oraz ostrość.  W dobie cyfry mogę je dowolnie kształtować, choć ciągnie mnie wciąż do dość dużego i mało ostrego ziarna.  Dodając do tego niski klucz, tworzy się dość gęsty klimat, przesycony erotyką.

 

I imagined this photo while taking other pictures in this room. Somewhere, some impulses caused a “vision” of a woman who is delicate but also self-assured.

A touch of eroticism in the form of an exposed breast contrasts with the legs negligently spread on the table. However, their mere spread is already erotic.

A delicate face, curls, and, in contrast, a breast and legs spread out and covered by the table top. This is a play with elements that originally do not fit together but can create a coherent whole.

I love black and white photos, which I can’t imagine without grain. The grain in HL films was sometimes unpredictable and could have different sizes and sharpness. In the digital age, I can shape it freely, although I still prefer fairly large and less sharp grain. By adding a low-key effect, a rather dense atmosphere saturated with eroticism is created.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...