please wait, site is loading

Maski (Mask)

Maski (Mask)

Posted on: April 17, 2023 by admin | No Comments
Maski (Mask)

Maski (Mask)

Uwielbiam tę serię zdjęć.

Idea jest chyba stara jak świat, w którym funkcjonuje człowiek… Przywdziewamy maskę na różne sytuacje i wobec różnych ludzi. Jacy jesteśmy naprawdę ?

I love this series of photos.

The idea is probably as old as the world in which humans exist… We put on a mask in different situations and in front of different people. Who are we really?

Dlaczego akt ? Bo to prawdziwe “ja” jest nagie. Bez ubrania, które tworzy za każdym razem inny pancerzyk lub “pawi” strój.

Dlaczego kobieta? Bo kobieta zmienną jest? Bo ilość masek, które zakłada, jest chyba nieograniczona (przynajmniej w przypadku niektórych kobiet)

Nie umiem inaczej i bardziej racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego tę ideę osadziłem w zdjęciach aktowych.

   

      Why nudes? Because the true “self” is naked. Without clothing, which creates a different armor or “peacock” costume every time.

Why women? Because women are changeable? Because the number of masks they wear is probably unlimited (at least for some women).

I cannot explain in any other or more rational way why I have grounded this idea in nude photography.

 

  • maski 1 – 16bitpoprawiony – bez ostrzenia_Nik_DxO

  • IMGP0231-2

  • IMGP0232

  • IMGP0241

  • _MG_4556_Nik_DxO

  • _MG_4562_Nik-1_DxO

 

Zdjęcia zrobione przy pomocy aparatów Pentax istD, Canon 20D i Pentax 6×7

Photos taken with Pentax istD, Canon 20D and Pentax 6×7 cameras

 

 

Zdjęć powstało dużo więcej 🙂

Za jakiś czas dołożę kolejne.

Many more photos have been taken 🙂

I will add more in some time.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...