please wait, site is loading

Trapped Butterfly

Trapped Butterfly

Posted on: October 4, 2017 by admin | No Comments
Trapped Butterfly

Trapped Butterfly

  • Trapped Butterfly

  • KRY_8011-butterfly-2_DxO

Kolejne zdjęcie, które powstało na plenerach Jacka.

Uwielbiam folię. Jest bardzo wdzięcznym elementem tworzącym odskocznię od realności. Można wykreować scenografię, przestrzeń, może być ubraniem, a może być dysonansem w jakiejś przestrzeni.

Tak czy, inaczej jest narzędziem, które sprawia, że możliwości kreacyjne są duże.

Tutaj jest ona przyklejona do ściany domu, którego dolna część wyłożona była kamieniami. Pierwotną ideą było zrealizowanie zdjęcia “wychodzenia z innego wymiaru”. Kiedyś daaawno temu popełniłem taki portret w studio przy pomocy folii i dymiarki. Tylko tym razem miało być na większą skalę.

The next photo was taken on one of Jacek’s photography workshops.

      I love using foil. It’s a very versatile element that creates a break from reality. You can create a set, a space, it can be clothing, or it can be dissonance in a given space.

Anyway, it’s a tool that makes creative possibilities large.

      Here, it’s attached to the wall of a house whose lower part was covered with stones. The original idea was to create a photo of “coming out of another dimension.” A long time ago, I took a similar portrait in the studio using foil and a smoke machine. Only this time it was supposed to be on a larger scale.

Sama ściana będąca bardzo mocnym i realnym elementem (który według moich wyobrażeń miał dodać smaczku 😉 ) nie ułatwiała zadania a czas i niewielka ilość folii utrudniała realizację tego planu. Coś tam się udawało, ale nie byłem zadowolony. Ściana osadzała scenę za bardzo w rzeczywistości.

      The wall itself, being a very strong and real element (which according to my imagination was supposed to add some flavor 😉 ), did not make the task easier, and the limited time and small amount of foil made the execution of this plan more difficult. Some things were working out, but I was not satisfied. The wall grounded the scene too much in reality.

  • KRY_8072

  • KRY_7879_Nik_DxO

Wtedy zrezygnowałem z tego pomysłu i wszedłem w opcję wizji uwięzienia.

I tutaj miałem już dość duży wybór kadrów. Musiałem tylko podjąć decyzję, który będzie tym źródłem do manipulacji cyfrowych. To surowe zdjęcie, widać nawet nieśmiertelną taśmę, która mocowała folię do ściany:

 

At that point, I gave up on that idea and went for the option of visualizing imprisonment.

And here I had a fairly large selection of frames. I just had to decide which one would be the source for digital manipulation. It’s a raw photo, you can even see the immortal tape that was used to attach the foil to the wall:

 

Tu już poszalałem w obróbce komputerowej, trzymając się jednak wizji osadzenia całości sceny w jakiejś nieokreślonej czerni, przestrzeni…

Druga wersja tej pracy, wydaje mi się, że znacznie bardziej ekspresyjna

 

Here I went wild with computer editing, but still keeping the vision of embedding the whole scene in some undefined black space…

The second version of this work, which seems to me much more expressive.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...