please wait, site is loading

3 legs 2 rooms

3 legs 2 rooms

Posted on: November 20, 2016 by admin | No Comments
3 legs 2 rooms

3 legs 2 rooms

Zdjęcie powstało w CSW, gdy poszedłem z żoną na kolejną wystawę. Gdy zobaczyłem tą scenę, zobaczyłem obraz w ramach który osadzony jest w kolejnych ramach obrazu. Jednocześnie postać oglądająca obraz w następnym pomieszczeniu osadzona jest w białej nierealnej przestrzeni. Tylko ona i obraz. Twarde ramy przejścia/drzwi odgradzają tamtą przestrzeń.  Wystająca noga z lewej strony kadru jest tak absurdalna że “musiałem” to mieć 🙂

 

The photo was taken at the CSW when I went with my wife to another exhibition. When I saw this scene, I saw a picture within which it is embedded in subsequent frames of the picture. At the same time, the character viewing the painting in the next room is embedded in a white, unreal space. Just her and the image. Hard passage frames/doors separate that space. The leg sticking out on the left side of the frame is so absurd that I “had to” have it 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...