please wait, site is loading

5 sculptures

5 sculptures

Posted on: November 20, 2016 by admin | No Comments
5 sculptures

5 sculptures

Kolejne zdjęcie z mojej “serii galeryjnej” 🙂

Powstało, o ile dobrze pamiętam, w Zachęcie podczas jakiejś wystawy.

Pani przeglądająca telefon stanęła pomiędzy wystawowymi rzeźbami, jak dla mnie idealnie wkomponowując się i tworząc nowy obraz

 

Another photo from my “gallery series” 🙂

It was created, if I remember correctly, at the Zachęta during an exhibition.

The lady browsing the phone stood between the exhibition sculptures, perfectly fitting in for me and creating a new image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...