please wait, site is loading

Heineken Open’er Festival

Heineken Open’er Festival

Posted on: November 20, 2016 by admin | No Comments
Heineken Open’er Festival

Heineken Open’er Festival

Nie wiem który rok.

Film – negatyw – źle wywołany. Ostało sie tylko kilka zdjęć w tym to 🙂

Ranek po ostatnim dniu festiwalu. Syf kiła i mogiła. Setki tysięcy kubków plastikowych tacek, papierów i nie wiem czego jeszcze.

Facet z pudełkiem na głowie zrobił mi dzień.

 

I don’t know what year.

Film – negative – badly developed. Only a few photos remain, including this 🙂

The morning after the last day of the festival. Syf syphilis and grave. Hundreds of thousands of cups of plastic trays, papers and I don’t know what else.

The guy with the box on his head made my day. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...