please wait, site is loading

GALERIA PORTRET (Portrait Gallery)

Doszedłem do wniosku że sam pokaz slajdów może nie być zbyt komfortowy, szczególnie dla tych którzy wcześniej coś oglądali i muszą przeczekać to co już znają.

I came to the conclusion that the slideshow itself may not be very comfortable, especially for those who have watched something before and have to wait out what they already know.

***

Poniżej galeria dzięki której można szybciej znaleźć nowsze zdjęcia (dobór losowy)
Below is a gallery so that you can find newer photos faster (random selection)