please wait, site is loading

ZOBACZONE – RÓŻNE

Zdjęcia, które tu zebrałem, ciężko zakwalifikować do jakiejś konkretnej kategorii. Faktura farby, plama światła, linie-coś, co mnie cieszy i zachwyca.

Dzieła natury, ale i dzieła człowieka.

Zdjęcia zebrane w jedną dużą galerię, mam nadzieję, że przy niektórych zdjęciach uda mi się wstawić parę słów komentarza, informacji.

      The photos I’ve gathered here are difficult to categorize into a specific category. The texture of paint, a patch of light, lines—something that brings me joy and amazement.

Works of nature, but also works of humans.

These photos are collected in one large gallery, and I hope to be able to add a few words of commentary or information alongside some of the images.