please wait, site is loading

Marcin Krynicki

Witaj o wielki znudzony przeglądaniem sieci w poszukiwaniu okrutnie ważnych informacji 😉
 
Hello there, great one bored with browsing the internet in search of terribly important information 😉

***

    Strona powstaje w trudzie i znoju, ponieważ nie mam do tego ani serca, ani tym bardziej wiedzy.

Nadal staram się pozbierać zdjęcia, które lubię, z których jestem zadowolony lub wręcz dumny  Co jakiś czas będę dokładał zdjęcia, czasem opisy powstawania tych zdjęć lub idee, które kłębiły się w głowie 😉

Zdjęcia pogrupowałem tematycznie i kolorystycznie w przypadku aktu.

Kategorię portret ująłem w formie jak najbardziej wymieszanej. Z jednej strony powoduje to mętlik i chaos, ale z drugiej (taką mam nadzieję) spowoduje brak monotonii

***

Po lewej stronie kategorie poprzedzone znakiem “►” oznaczają pokaz slajdów. Pokaz przerywamy, poruszając myszką i wybierając z menu interesujący nas dział

 

On the left side, categories preceded by the symbol ‘►’ indicate a slideshow presentation. We can interrupt the presentation by moving the mouse and selecting the section of interest from the menu.   

***

      The website is being created with difficulty and hard work, as I don’t have the heart or the knowledge for it.

I am still trying to collect photos that I like, that I am satisfied with, or even proud of. Every now and then, I will add photos, sometimes with descriptions of how they were created or ideas that were swirling in my head 😉

I have grouped the photos thematically and color-wise in the case of nudes.

I have approached the portrait category in the most mixed way possible. On the one hand, this causes confusion and chaos, but on the other hand (I hope) it will prevent monotony.

***

PS. kategorie AKT zawierają “straszną” goliznę! Uwaga!!! 😉

PS. AKT (Nude)categories contain “terrible” nakedness! Dangerous!!! 😉