please wait, site is loading

FOTY “z planu”

  • Ostatni zajazd na Litwie
    April 30, 2023 by admin

    Kilka zdjęć, które wykonałem na planie zdjęciowym filmu Pan Tadeusz. Rok 1999. Zdjęcia robione na filmie.

  • Labirynt
    November 19, 2018 by admin