please wait, site is loading

Penelopa

Penelopa

Posted on: December 31, 2016 by admin | No Comments
Penelopa

Penelopa

Penelopa, według mitologii, wierna żona czekająca na swojego ukochanego.

W mojej wersji tak bardzo zawzięła się w rozpruwaniu szat 😉 (link do skróconej wersji), że tu stoi naga w oczekiwaniu na powrót męża. W oddali widać statek…

Możliwe, że będzie to gorące powitanie 😉

 

Penelope, according to mythology, was a faithful wife waiting for her beloved.

In my version, she was so determined to tear apart her clothes 😉 (link to the shortened version) that she is now standing naked, waiting for her husband’s return. A ship can be seen in the distance…

It’s possible that it will be a hot reunion 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...