please wait, site is loading

Andrzej Kopiczyński

Andrzej Kopiczyński

Posted on: November 13, 2016 by admin | No Comments
Andrzej Kopiczyński

Andrzej Kopiczyński

 

To był chyba grudzień 2011 roku. Pan Andrzej przyjechał do telewizji polskiej opowiedzieć trochę ze swoich wspomnień z planów filmowych i swojego życia. Niestety jedyne dostępne miejsce do nagrania to było muzeum telewizji. Niestety bo nie było tam zbyt wiele miejsca ale dzięki uprzejmości Huberta Waliszewskiego (który jest twórcą i opiekunem muzeum) i jego pomocy, udało się poprzesuwać eksponaty i wygospodarować miejsce na wywiad. A że rozmowa dotyczyła wspomnień… to miejsce okazało sie strzałem w dziesiątkę. Miałem na szczęście chwilę czasu aby zrobić zdjęcie.

Klasa człowiek

 

I think it was December 2011. Mr. Andrzej came to Polish television to tell some of his memories from film sets and his life. Unfortunately, the only place available to record was a television museum. Unfortunately, because there was not much space there, but thanks to the courtesy of Hubert Waliszewski (who is the creator and guardian of the museum) and his help, it was possible to move the exhibits and find a place for an interview. And since the conversation was about memories… This place turned out to be a hit. Fortunately, I had some time to take a picture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Captcha loading...